Кыргызстандагы жаштардын саясатка аралашуусу

«Кыргызстандагы жаштардын саясатка аралашуусу: чектөөлөр жана мүмкүнчүлүктөр” аттуу иликтөө жыйынтыкталды

Бишкек шаарында 26-сентябрда “Жаштардын саясатка аралашуусу: чектөөлөр жана мүмкүнчүлүктөр” аттуу иликтөөнүн  жыйынтыгынын бетачары болду. Аталган иликтөөнү “Чечимдерди кабыл алуу процессине жаштардын катышуусун алга жылдыруу” деген долбоордун алкагында "Лигал просперити" Коомдук фонду уюштурган.

Ал иликтөө акыркы 11 айдын ичинде Бишкек, Ош жана Каракол шаарларында жүргүзүлгөн. Бардык иликтөөчүлөр иликтөөнүн отчету менен Кыргызстандын жаш лидерлери менен активисттерин 2016-жылдын 26-сентябрында тааныштырышты.

Иликтөөнүн башкы максаты- Кыргызстандын жаштарынын саясатка аралашуусунун  деңгээлин иликтеп, алардын саясий институттар аркылуу бийликке жетүү жолдорун аныктоо болду.

Биз жаш адамдар коомдук-саясий уюмдарда иштөө менен жалпы ишмердиктин натыйжаларына таасир бере турган чечимдерди кабыл алууга канчалык деңгээлде катыша алат деген маселени иликтедик. 

Саясий партиялардын жаштар канаттарынын мүчөлөрүнүн арасында жүргүзүлгөн кеңири интервьюлар партиялардын чечимдерди кабыл алуу процесстеринде жаштар көпчүлүк учурда күнүмдүк операциялык маселелерине, тактап айтканда кыска мөөнөттүү иш-чараларын уюштуруу иштерине гана катышарын көрсөттү.

 Андан тышкары иликтөөнүн алкагында мамлекеттик органдарда иштеген 28 жашка чейинки жаштар менен иштөө абалы да иликтенди. Ар кандай мамлекеттик кызматтарда иштеген жаш адистер жана мамлекеттик кызматтын жетекчилеринин арасында сурамжылоо жүргүзүлүп, жаштарды мамлекеттик кызматка тартуу, алардын  катышы жана жетекчилик менен иштеши иликтенди.

Мамлекеттик кызматта иштеген көп жаш адистер күндө жасалчу иштер менен гана алектенип, өздөрү иштеген уюмдун ишмердигине таасир берүүчү чечимдерди кабыл алууга катышуу мүмкүнчүлүктөрү жок экендиктерин жашырышкан жок.

Иликтөөнүн жыйынтыгынын негизинде Кыргызстандагы саясий процесстерге жаштардын катышуусун жакшыртуу боюнча мамлекеттик органдар менен саясий партияларга сунуштар берилди.