Өнөктөштүк

 

Кыйноолорду жана башка катаал, адамкерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнүн алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук борбору Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын институту Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы Кароосуз калган балдарды реабелитациялоо борбору Кыргызстандагы кыйноолорго каршы бей өкмөт уюмдарынын коалициясы
"Прецедент партнердук тобу" коомдук бирикмеси Кыргыз Республикасындагы жаш балдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча бей өкмөт уюмдарынын ассоциациясы "СПРАВЕДЛИВОСТЬ" Жалал-Абад областык укук коргоо уюму  "Голос свободы" коомдук фонду "Голос свободы" укуктук порталы
"Сорос-Кыргызстан" эл аралык фонду (ФСК) Бишкектеги ОБСЕ борбору БУУнун адам укуктары боюнча башкы комиссарынын аймактык бөлүмү Демократияны колдоо фонду (NED) Ачык коомдун укуктук демилгеси (Нью-Йорк)  
Адам укуктары боюнча Хельсингидеги фонд (Польша Түрмөлөр боюнча эл аралык реформа (PRI)
Ачык коомдун укуктук демилгеси (Будапешт) 
"Нота Бене", коомдук фондуТаджикистан