Биз жөнүндө

«Legal Prosperity» коомдук фонду - бул өздүк максатын Кыргызстанда укуктук өнүгүү деп таанып билген коомдук бей өкмөт уюм. 
Фонд Кыргызстанда укук коргоо жаатында белгилүү болуп келген "Жаштардын укук коргоо тобу" коомдук уюмунун учурдагы уландысы болуп саналат. 
Уюм өз ишин укук коргоодо жана демократияныны негизги принциптерин өлкө ичинде кеңири жайылтууда 1995-жылдан тарта, 20 жыл аралыгында тынымсыз, жигердүү иш алып барып келет.  
Бүгүнкү күндө,  «Legal Prosperity» коомдук фонду - бул өз курамына укуктук реформа, мыйзам чыгаруу жана жараандык билим берүү жаатындагы улуттук жана эл аралык  көз карандысыз эксперт, аналитиктерди топтогон, динамикалуу жана креативдүү команда.

Көп жылдар аралыгында, Фонд өлкөдөгү укук коргоого, жаштарга жана балдарга тийиштүү бардык мамлекеттик  жана мамлекеттик эмес уюмдар менен тыгыз байланышта жигердүү ишин улап келет. Бир топ эл аралык уюмдар менен кызматташтыкта, улуттук, эл аралык деңгээлдеги ар кыл ассоциация жана тармактарда, бирикме жана альянстарда мүчөлүгү бар. Учурда Фонд Кыйноолорго каршы коалиция, Кыргыз Республикасында балдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча иш алып барган бей өкмөт уюмдардын ассоциациясы жана   Child Rights International Network (Балдардын укук коргоо эл аралык тармагы, CRIN) өңдүү бирикмелеринде мүчө. 
Өздүк иш тарыхында Фонд улуттук жана эл аралык деңгээлде ар кыл аудиторияга багытталган билим берүү иш чараларын өткөрүү боюнча,  жабык мекемелерде (абактарда, мектеп интернаттарда жана жашы жете элек балдардын абактарында)  адам укуктарынын сакталышына көзөмөл салчуу мониторингдерди уюштуруу боюнча, адам укуктарын коргоодо БУУнун эл аралык механизмдерин колдонуу боюнча чон тажырыйба топтоп келет.  

“Legal Prosperity” коомдук фонду үч негизги программаны алып барат:

1. Укуктук реформалады жүргүзүү программасы
Программанын негизги максаты болуп эл аралык стандарттарга ылайык өлкө ичинде укуктук реформаларды жүргүзүү, аны менен бирге жараандык коомдун жана демократиянын өнүгүшүнө өбөлгө түзүү.  Программа өз ишинде адамдардын укугун коргоодо жана жайылтууда эл аралык механизмдерди колдонууга басым жасап, ал тажырыйбаны жайылтууга маани берет. Ошондой эле программа 

2. Балдардын укугун коргоо программасы 
Программанын негизги милдети – бул үй бүлөөдөн тышкары жабык мекемелерде жашаган балдардын укугун коргоо, ошондой эле оор жашоо шартында жүргөн балдардарга көмөк көрсөтүү . Прогрмма өз ишинде балдардын жабык мекемелерине мониторинг жүргүзүү, жана балдардын укугун коргоодо эл аралык механизмдерди колдонуу, эффективдүү укук коргоо ыкмаларын иштеп чыгуу маселелерин камтыйт. 

3. Жараандык билим берүү программасы
Программа жаштар жана аялдар арасында жараандык билимди жогорулатууга, өз укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоону үйрөтүүгө, коомдо демократиянын баалуулуктарын, адам укуктарын, этностор аралык толлеранттуулукту жана маданий ар түрдүүлүктү жайылтууга багытталган.  Ошондой эле, программа жаштардын жана аялдардын чечим кабыл алуу процесстеринде катыштыктарын жогорулатууга багытталган долбоорлорду ишке ашырып келет.