Басылмалар

  1. "КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ЖАШТАРДЫН САЯСАТКА АРАЛАШУУСУ: ЧЕКТӨӨЛӨР ЖАНА МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨР" АТТУУ ИЛИКТӨӨНҮН ЖЫЙЫНТЫГЫ БОЮНЧА ОТЧЕТ 2016-ЖЫЛ
  2. “КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА БАЛДАРДЫ ИНТЕРНАТ/ҮЙ-БҮЛӨ ТИБИНДЕГИ МЕКЕМЕЛЕРГЕ ЖИБЕРҮҮ ЖАНА КАБЫЛ АЛУУ ТАЖРЫЙБАСЫНЫН АНАЛИЗИ” АТТУУ ИЛИКТӨӨНҮН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ БОЮНЧА ОТЧЕТ 2016-ЖЫЛ
  3. АБАКТАРДА ЖАНА ЭРКИНДИГИ ЧЕКТЕЛГЕН ЖАЙЛАРДА ЖАШЫ ЖЕТЕ ЭЛЕКТЕРДИ ЖАЛГЫЗ КАМОО БОЮНЧА УЛУТТУК МЫЙЗАМДАРДЫН КОЛДОНУЛУШУ ТУУРАЛУУ АНАЛИТИКАЛЫК БАЯНДАМА 2016-ЖЫЛ
  4. “КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АБАК ЖАЙЛАРЫНДА ӨСПҮРҮМДӨРДҮ ПСИХОЛОГИЯЛЫК РЕАБИЛИТАЦИЯЛОО” МЕТОДИКАЛЫК КӨРСӨТМӨЛӨР. 2015-ЖЫЛ
  5. "КЫЙНООЛОРГО КАРШЫЛЫК КӨРСӨТҮҮ ЖАНА АЛАРДЫ НАТЫЙЖАЛУУ ИЛИКТӨӨ” ОКУУ КУРАЛЫ 2015-ЖЫЛ
  6. БЕЙӨКМӨТ УЮМДАРДЫН АР КЫЛ БАСМА СӨЗДӨГҮ БАЯНДАМАЛАР БОЮНЧА КЫРГЫЗСТАН ТУУРАЛУУ БИРГЕЛЕШКЕН ЭЛЕСТЕТҮҮЛӨРҮ 2014-ЖЫЛ
  7. “БАЛДАР ЖӨНҮНДӨ КОДЕКСТИН ЖОБОЛОРУНУН КОЛДОНУЛУШУ” АТТУУ ИЛИКТӨӨНҮН ЖЫЙЫНТЫГЫ БОЮНЧА ОТЧЕТ 2014-ЖЫЛ
  8. АДИСТЕР ҮЧҮН "БАЛДАРГА КАРАТА ЗОМБУЛУКТУ АЧЫККА ЧЫГАРУУ” БОЮНЧА ЭРЕЖЕЛЕР 2014-ЖЫЛ
  9. БУУНУН БАЛДАРДЫН УКУГУ БОЮНЧА КОНВЕНЦИЯСЫНЫН ЖОБОЛОРУНУН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА САКТАЛЫШЫ ЖӨНҮНДӨ АЛЬТЕРНАТИВАЛУУ ДОКЛАД 2012-ЖЫЛ
  10. "ЖАШЫ ЖЕТЕ ЭЛЕКТЕР ҮЧҮН СОТ АКЫЙКАТТЫГЫНЫН НЕГИЗИНДЕ БАЛДАРДЫ КЫЙНООЛОРДОН ЖАНА ЗӨӨКҮР МАМИЛЕЛЕРДЕН КОРГОО” АТТУУ ИЛИКТӨӨНҮН ЖЫЙЫНТЫГЫ БОЮНЧА ОТЧЕТ 2013-ЖЫЛ